UE/MEP-PL

Lista polskich deputowanych i osób do nich przypisanych:

BIELAN, Adam Jerzy

BUZEK, Jerzy

CHMIELEWSKI, Zdzisław Kazimierz

CHRUSZCZ, Sylwester

CZARNECKI, Marek Aleksander

CZARNECKI, Ryszard

GEREMEK, Bronisław

GERINGER de OEDENBERG, Lidia Joanna

GIEREK, Adam

Łukasz Jachowicz

GIERTYCH, Maciej Marian

GOLIK, Bogdan

GRABOWSKA, Genowefa

GRABOWSKI, Dariusz Maciej

HANDZLIK, Małgorzata

JAŁOWIECKI, Stanisław

JANOWSKI, Mieczysław Edmund

KACZMAREK, Filip Andrzej

KAMIŃSKI, Michał Tomasz

KLICH, Bogdan

KRUPA, Urszula

KUC, Wiesław Stefan

KUDRYCKA, Barbara

Łukasz Jachowicz

KUŁAKOWSKI, Jan Jerzy

KUŻMIUK, Zbigniew Krzysztof

LEWANDOWSKI, Janusz

LIBERADZKI, Bogusław

LIBICKI, Marcin

MASIEL, Jan Tadeusz

OLBRYCHT, Jan

ONYSZKIEWICZ, Janusz

PĘK, Bogdan

PINIOR, Józef

PIOTROWSKI, Mirosław Mariusz

PISKORSKI, Paweł Bartłomiej

PODKAŃSKI, Zdzisław Zbigniew

PROTASIEWICZ, Jacek

ROGALSKI, Bogusław

ROSATI, Dariusz

ROSZKOWSKI, Wojciech

RUTOWICZ, Leopold Józef

SARYUSZ-WOLSKI, Jacek Emil

SIEKIERSKI, Czesław Adam

SIWIEC, Marek Maciej

SONIK, Bogusław

STANISZEWSKA, Grażyna

SZEJNA, Andrzej Jan

SZYMAŃSKI, Konrad

TOMCZAK, Witold

WOJCIECHOWSKI, Bernard Piotr

WOJCIECHOWSKI, Janusz

ZALESKI, Zbigniew

ZAPAŁOWSKI, Andrzej Tomasz

ZWIEFKA, Tadeusz

Osoby na miejscu w PE: Łukasz Jachowicz (ISOC-RWO)

last edited 2007-03-28 09:18:26 by honey