Teksty

Ten dział służy do wspólnej pracy nad tekstami, które będą opublikowane na łamach 7thGuard.net. Tu koordynujemy działania, piszemy "Krótko o..." - żeby się nam kiedyś opisywane programy nie powtórzyły itp.


Krótko o... - poniżej lista opublikowanych, czekających na publikację oraz pomysłów na teksty w tej serii

Zapraszam do dopisywania (i podpisywania ich) kolejnych recenzji - będą sukcesywnie przenoszone na łamy 7thGuarda. Recenzje można umieszczać na wiki, można też wysyłać je na adres 7thGuard(at)7thGuard.net.


Tłumaczenia robocze - praca nad tłumaczeniami różnych tekstów


Pomysły na artykuły

last edited 2006-03-07 16:43:00 by honey