RI

Rada Informatyzacji

Osoby wchodzące w skład Rady

[WWW] Ryszard Tadeusiewicz (przewodniczący) (kandydat zgłoszony przez Zarząd Główny PTI) - wspiera realizację następujących, otwartych projektów:

1.
2.

[WWW] Zbigniew Olejniczak (zastępca przewodniczącego) - wspiera realizację następujących, otwartych projektów:

1.
2.

[WWW] Rudolf Borusiewicz - wspiera realizację następujących, otwartych projektów:

1.
2.

[WWW] Jerzy Brzeziński - wspiera realizację następujących, otwartych projektów:

1.
2.

[WWW] Jan Maciej Czajkowski - wspiera realizację następujących, otwartych projektów:

1.
2.

[WWW] Janusz Dygaszewicz - wspiera realizację następujących, otwartych projektów:

1.
2.

[WWW] Grzegorz Fiuk - wspiera realizację następujących, otwartych projektów:

1.
2.

[WWW] Krzysztof Głomb - wspiera realizację następujących, otwartych projektów:

1.
2.

[WWW] Adam Grzech - wspiera realizację następujących, otwartych projektów:

1.
2.

[WWW] Marek Hołyński (kandydat zgłoszony przez Zarząd Główny PTI) - wspiera realizację następujących, otwartych projektów:

1.
2.

[WWW] Wacław Iszkowski - wspiera realizację następujących, otwartych projektów:

1.
2.

[WWW] Jerzy Krawiec - wspiera realizację następujących, otwartych projektów:

1.
2.

[WWW] Zbigniew Krzywicki - wspiera realizację następujących, otwartych projektów:

1.
2.

[WWW] Lech Kwiatek - wspiera realizację następujących, otwartych projektów:

1.
2.

[WWW] Anna Laszuk - wspiera realizację następujących, otwartych projektów:

1.
2.

[WWW] Jan Madey - wspiera realizację następujących, otwartych projektów:

1.
2.

[WWW] Gustaw Pietrzyk - wspiera realizację następujących, otwartych projektów:

1.
2.

[WWW] Piotr Szczucki - wspiera realizację następujących, otwartych projektów:

1.
2.

[WWW] Jarosław Twaróg - wspiera realizację następujących, otwartych projektów:

1.
2.

[WWW] Kazimierz Waćkowski - wspiera realizację następujących, otwartych projektów:

1.
2.

last edited 2007-03-28 09:21:26 by honey