RFC

Jednym z projektów [WWW] Internet Society Poland jest tłumacznie wybranych dokumentów RFC na język polski. Lista dyskusyjna projektu znajduje się na serwerze [WWW] http://lists.7thguard.net/mailman/listinfo/rfc. Zapraszamy do przyłączenia się do projektu.


Sprawy organizacyjne

Oficjalne dokumenty:

Informacja prasowa o powstaniu projektu


last edited 2005-03-03 22:09:39 by honey