LwsKurs

Przy wymyślaniu kolejnych poziomów i tematów warto zwrócić uwagę na [WWW] program nauczania opracowany parę lat temu na potrzeby LO Linux ze Szczytna.

last edited 2005-03-03 22:25:55 by honey