LPPZD

"LPPZD" - Linuksowa Pracownia Prawie Za Darmo ;) (hasło tymczasowe)

Głównym celem projektu jest rozpropagowanie linuksa oraz oprogramowania na licencjach FLOSS w szkołach.

TODO:

Aby uzyskać ten cel, dobrze by było nawiązać współpracę z samorządami oraz z producentami sprzetu, tak by firmy te mogły przyczynić się do przyśpieszenia procesu wdrażania oprogramowania FLOSS w polskich szkołach.

Przekazane podzespoły komputerowe miałyby służyć prowadzeniu zajęć Informatyki/Technologii Informatycznej w szkołach (i/lub jako ogólnodostępowe terminale internetowe stojące np. na korytarzu).

Projekt ten jest wzorowany na amerykańskim projekcie, gdzie Intel sponsorował procesory dla całej pracowni po okazaniu zaświadczenia potwierdzającego zakup wymaganego sprzętu.

Wstępnie należałoby rozpocząć rozmowy z dużymi producentami sprzętu (Intel, AMD, HP, itp), by orientacyjnie zbadać zainteresowanie tych firm takim projektem.

Szkoła (gmina) po zakupie np. wymaganego sprzetu (zależne od ilości firm, które przystąpią do projektu), po okazaniu dowodu zakupu, otrzymywałaby potrzebną np. liczbę procesorów, np. Celerony+1Xeon na serwer. Oczywiście procesory są umowne, bo wszystko zależeć będzie od tego ile (i jakiego) sprzętu otrzymamy od sponsorów. Oczywiście szkoła tym samym przystępowałaby do specjalnego programu edukacyjnego (np. szkolenia Aurox-a lub innej firmy prowadzącej szkolenia - np. Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli), który opierałby się na oprogramowaniu FLOSS.

TODO:

UWAGI:

last edited 2005-03-14 11:41:27 by honey